Studia podyplomowe

Studia podyplomowe wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning). Przygotowując  programy studiów uwzględniliśmy zarówno potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania kandydatów i środowiska. Proponujemy studia na których zdobędziecie Państwo nowe kwalifikacje, a także wszechstronną wiedzę i umiejętności. Zajęcia są  prowadzone w nowocześnie wyposażonych laboratoriach przez profesjonalnie przygotowaną kadrę dydaktyczną.

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które ukończyły co najmniej studia pierwszego stopnia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą* na rok akademicki 2022/23.

Pytania dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe prosimy kierować pod numerem telefonu +48 361 70 30 lub adresem mailowym: studiapodyplomowe@uthrad.pl

* uruchomienie studiów podyplomowych z danego zakresu uwarunkowane jest zgłoszeniem się wymaganej liczby kandydatów

Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Wydział
Chemii Stosowanej

Wydział
Mechaniczny

Wydział Prawa
i Administracji

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki