Studia podyplomowe

Wydziały

Wydział Ekonomii i Finansów

Dziekan
dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH Rad.

ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 361 7400
e-mail: dziekan.weif@uthrad.pl

www.weif.uniwersytetradom.pl

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Dziekan
dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH Rad.

ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 361 7360
e-mail: dziekan.wfp@uthrad.pl

www.wfp.uniwersytetradom.pl

Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Dziekan
dr hab. inż. Marcin Kostrzewa, prof. UTH Rad.

ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 361 7500
e-mail: dziekan.wicit@uthrad.pl

www.wicit.uniwersytetradom.pl

Wydział Mechaniczny
 

Dziekan
dr hab. inż. Andrzej Puchalski, prof. UTH Rad.

ul. Stasieckiego 54, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 361 7600
e-mail: dziekan.wm@uthrad.pl

www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl

Wydział Nauk Medycznych
i Nauk o Zdrowiu

Dziekan
dr hab. n. med.  Leszek Markuszewski, prof. UTH Rad.

ul. Chrobrego 27, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 361 7350
e-mail: dziekan.wnminoz@uthrad.pl

www.wnminoz.uniwersytetradom.pl

Wydział Prawa i Administracji
 

Dziekan
dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH Rad.

ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 3617434, fax; +48 (48) 361 7451
e-mail: dziekan.wpia@uthrad.pl

www.wpia.uniwersytetradom.pl

Wydział Sztuki
 

Dziekan
prof. dr hab. Andrzej Markiewicz

ul. Malczewskiego 22, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 361 7854
e-mail: dziekan.ws@uthrad.pl

www.ws.uniwersytetradom.pl

Wydział Transportu, Elektrotechniki
i Informatyki

Dziekan
dr hab. inż. Tomasz Perzyński, prof. UTH Rad.

ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom
tel. +48 (48) 361 7700
e-mail: dziekan.wteii@uthrad.pl

www.wteii.uniwersytetradom.pl