Studia podyplomowe

Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki

startup, business, people

Akademia biznesu UTH

Dwa semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
3200 zł (1600 zł za semestr)
 • Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzania, przedsiębiorczości i innowacyjności, finansów i informatyki – głównie w jej aspektach praktycznych, jak też kształtowanie postaw i umiejętności menadżerskich.
Celem studiów jest przekazanie informacji na temat metod kreowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań  – w tym metody Desing Thinking, jako koncepcji pobudzania innowacji, m.in. w postaci nowych produktów, innowacyjnych technologii, usług, strategii, procesów, programów edukacyjnych, a także modeli biznesowych. 

 • Adresaci studiów

Studia adresowane są do kadry menadżerskiej,  w tym osób działających w biznesie, przemyśle, administracji, edukacji, dla osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem oraz dla osób planujących zająć się zarządzaniem w najbliższej przyszłości  –  zarówno dla obecnych, jak i przyszłych menedżerów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
Ponadto uczestnicy tych studiów po ich zakończeniu będą przygotowani do rozpoczęcia  własnej działalność gospodarczej.

 • Uprawnienia absolwentów

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mają umożliwić absolwentom studiów myślenie kategoriami przedsiębiorstwa jako całości zorientowanej na wzrost i rozwój, widzenie przedsiębiorstwa z coraz szerszej perspektywy i nowoczesne zarządzanie nim w nowej gospodarce, w warunkach nasilającej się konkurencji na rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych.

 • Kierownik studiów
 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów

passenger, airplane passenger, train

Interoperacyjność i ocena bezpieczeństwa systemów

Dwa semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
3200 zł (1600 zł za semestr)
 • Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu nowoczesnego transportu kolejowego, w kontekście dostosowania polskiej sieci kolejowej do wymogów interoperacyjności.

 • Adresaci studiów

Studia adresowane są do pracowników branży kolejowej związanych zawodowo z realizacją inwestycji kolejowych, którzy zamierzają podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności w zakresie interoperacyjności systemu kolei.

 • Uprawnienia absolwentów

Ukończenie studiów podyplomowych: Interoperacyjność i ocena bezpieczeństwa systemów kolejowych., znacznie zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy.

 • Kierownik studiów

dr hab. inż. Waldemar Nowakowski prof. UTH Rad. adres e-mail: w.nowakowski@uthrad.pl

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 12 kandydatów

startup, whiteboard, room

Obsługa logistyczna przedsiębiorstw

Dwa semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
3200 zł (1600 zł za semestr)
 • Cel studiów

Studia adresowane są do kadry menadżerskiej,  w tym osób działających w biznesie, przemyśle, administracji, edukacji, dla osób zawodowo zajmujących się logistyką przedsiębiorstw.

 • Adresaci studiów

Ukończenie studiów podyplomowych: Obsługa logistyczna przedsiębiorstw, znacznie zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy.

 • Uprawnienia absolwentów

Ukończenie studiów podyplomowych: Rachunkowość i podatki, zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy, gwarantuje zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu organizacji ksiąg rachunkowych oraz polityki podatkowej w przedsiębiorstwie

 • Kierownik studiów

dr Renata Krajewska adres e-mail: r.krajewska@uthrad.pl

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów