Studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

office, business, company

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

Dwa semestry
180 godzin zajęć dydaktycznych
2800 zł (1400 zł za semestr)
 • Cel studiów

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami to kierunek studiów, który łączy z zakresu prawa, gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii oraz zarządzanie nieruchomościami.
Słuchacze studiów podyplomowych poznają podstawy prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa nieruchomości, gospodarki przestrzennej, prawa budowlanego, zarządzanie nieruchomościami i wyceny nieruchomości.

 • Adresaci studiów

Dla osób posiadających wyższe wykształcenie licencjackie lub magisterskie, pracowników administracji publicznej, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych, developerów, zarządców nieruchomości i wszystkich innych osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

 • Uprawnienia absolwentów

Ukończenie studiów podyplomowych: znacznie zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy

 • Opiekun merytoryczny kierunku:

dr Piotr Kobylski

 • Obsługa administracyjna

mgr inż. Jolanta Figura-Stawarz wpia@uthrad.pl
tel. 48 361 74 34

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów

man, gun, military-4134645.jpg

Kryminologia, kryminalistyka i zwalczanie przestępczości

Dwa semestry
190 godzin zajęć dydaktycznych
2500 zł (1250zł za semestr)
 • Cel studiów

Kryminologia, kryminalistyka i zwalczanie przestępczości umożliwią osiągnięcia efektów uczenia się z zakresu nauk prawnych, nauko bezpieczeństwie, które są istotne w przeciwdziałaniu przestępczości,  a także pracy nad rozwiązywaniem problemów kryminalnych. Wyrobią sobie umiejętności w zakresie interpretowania i stosowania norm prawnych z zakresu prawa i postępowania karnego oraz prawnych form zwalczania przestępczości. Słuchacze zapoznają się ze sposobami zapobiegania zbrodni, przeprowadzania czynności operacyjnych oraz aspektami odpowiedzialności karnej z tytułu popełnionych czynów.
Słuchacze studiów podyplomowych poznają podstawy prawa karnego, kryminalistyki, kryminologii, metod i technik zwalczania przestępczości, ogólnej wiedzy prawniczej.  

 • Adresaci studiów

Dla osób posiadających wyższe wykształcenie licencjackie lub magisterskie, pracowników służb mundurowych, funkcjonariuszy cywilnych, pracowników administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, oraz wszystkich innych osób planujących nabyć dodatkowe kompetencje.

 • Uprawnienia absolwentów

Ukończenie studiów podyplomowych: znacznie zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy

 • Opiekun merytoryczny kierunku:

dr Paweł Śwital

 • Obsługa administracyjna

mgr inż. Jolanta Figura-Stawarz wpia@uthrad.pl
tel. 48 361 74 34

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów

entrepreneur, startup, start-up

Prawo, organizacja i zarządzanie w administracji

Dwa semestry
180 godzin zajęć dydaktycznych
2800 zł (1400 zł za semestr)
 • Cel studiów

Prawo, organizacja i zarządzanie w administracji to kierunek studiów, który łączy z zakresu prawa, finansów i zarządzania w administracji publicznej.  
Słuchacze studiów podyplomowych poznają podstawy prawa, ekonomii, finansów i zarządzania w administracji. Zdobędą praktyczną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu funkcjonowania struktur administracji i segmentów jej działalności. Absolwenci będą rozwiązywali problemy praktyczne oraz nabędą umiejętności z zakresu zastosowania technologii informacyjnych w nowoczesnej zmieniającej się administracji publicznej.

 • Adresaci studiów

Dla osób posiadających wyższe wykształcenie licencjackie lub magisterskie, pracowników administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, osoby planujące założyć własną działalność gospodarczą oraz wszystkie inne osoby planujące nabyć dodatkowe kompetencje.

 • Uprawnienia absolwentów

Ukończenie studiów podyplomowych: znacznie zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy

 • Opiekun merytoryczny kierunku:

dr Wojciech Wojtyła

 • Obsługa administracyjna

Izabela Dresler izabela.dresler@uthrad.pl
tel. 48  361 74 49

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów