Studia podyplomowe

Wydział Prawa i Administracji

work, office, team

Akademia administracji – prawo, finanse i zarządzanie w administracji

Dwa semestry
220 godzin zajęć dydaktycznych
3200 zł (1600zł za semestr)
 • Cel studiów

Słuchacze studiów podyplomowych poznają podstawy prawa, ekonomii, finansów i zarządzania w administracji. Zdobędą praktyczną i interdyscyplinarną wiedzę z zakresu funkcjonowania struktur administracji i segmentów jej działalności. Absolwenci będą rozwiązywali problemy praktyczne oraz nabędą umiejętności z zakresu zastosowania technologii informacyjnych w nowoczesnej zmieniającej się administracji publicznej.

 • Adresaci studiów

Dla osób posiadających wyższe wykształcenie licencjackie lub magisterskie, pracowników administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, osoby planujące założyć własną działalność gospodarczą oraz wszystkie inne osoby planujące nabyć dodatkowe kompetencje.

 • Uprawnienia absolwentów

Ukończenie studiów podyplomowych: znacznie zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy

 • Kierownik studiów

dr Wojciech Wojtyła adres e-mail: w.wojtyla@uthrad.pl

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 20-25 kandydatów

office, business, company

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami

Dwa semestry
220 godzin zajęć dydaktycznych
2400 zł (1200 zł za semestr)
 • Cel studiów

Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami to kierunek studiów, który łączy wiedzę z zakresu prawa, gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii oraz zarządzanie nieruchomościami.
Słuchacze studiów podyplomowych poznają podstawy prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa nieruchomości, gospodarki przestrzennej, prawa budowlanego, zarządzanie nieruchomościami i wyceny nieruchomości

 • Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla osób posiadających wyższe wykształcenie licencjackie lub magisterskie, pracowników administracji publicznej, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych, developerów, zarządców nieruchomości i wszystkich innych osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

 • Uprawnienia absolwentów

Ukończenie studiów podyplomowych: znacznie zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy

 • Kierownik studiów

dr Paweł Niewęgłowski adres e-mail: p.nieweglowski@uthrad.pl

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 20-25 kandydatów

entrepreneur, startup, start-up

Prawo i zarządzanie w biznesie

Dwa semestry
220 godzin zajęć dydaktycznych
3200 zł (1600 zł za semestr)
 • Cel studiów

Prawo i zarządzanie w biznesie to kierunek studiów, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia i obsługi działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi.
Słuchacze studiów podyplomowych poznają podstawy prawa, ekonomii, organizacji oraz zarządzania w organizacji. Zdobędą praktyczną wiedzę z funkcjonowania przedsiębiorstwa. Absolwenci nabędą kompetencje z zakresu obsługi małych, średnich oraz dużych podmiotów gospodarczych. Będzie on także rozwiązywał problemy prawne oraz służył wiedzą prawniczą w zakresie obsługi biznesu.

 • Adresaci studiów

Studia przeznaczone dla osób posiadających wyższe wykształcenie licencjackie lub magisterskie, przedsiębiorcy, osoby planujące założyć własną działalność gospodarczą, wszystkie inne osoby planujące nabyć dodatkowe kompetencje.

 • Uprawnienia absolwentów

Ukończenie studiów podyplomowych: znacznie zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy

 • Kierownik studiów

dr Piotr Kobylski adres e-mail: p.kobylski@uthrad.pl

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 20-25 kandydatów