Studia podyplomowe

Wydział Mechaniczny

printer, 3d, print

Drukowanie 3D

Dwa semestry
256 godzin zajęć dydaktycznych
6000 zł (3000 zł za semestr)
 • Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie przez uczestnika podstawowej wiedzy i umiejętności koniecznych do zrozumienia zagadnień z zakresu konstrukcji i wytwarzania części z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przyrostowych jakimi są technologie drukowania 3D.

 • Adresaci studiów

Uczestnikami mogą być  osoby posiadające dyplom ukończenia studiów.

 • Uprawnienia absolwentów

Uczestnik studiów zdobędzie wiedzę pozwalającą na prowadzenia prac wspomagających konstruowanie części maszyn, dobór materiałów w zależności od przeznaczenia części, realizację procesów wytwarzania z wykorzystaniem druku 3D, a także do pomiarów geometrii oraz badań właściwości mechanicznych wytworzonych części maszyn.
W Radomskim Centrum Innowacji i Technologii uczestnik będzie poznawał zasady nadzoru nad eksploatacją urządzeń do druku 3D, zarządzania produkcją, pracy w zespole, koordynacji prowadzenia i oceny wyników prac oraz zasady sprawnego posługiwania się oprogramowaniem do komputerowego wspomagania projektowania.

 • Kierownik studiów

dr inż. Jarosław Kotliński adres e-mail: jaroslaw.kotlinski@uthrad.pl

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów

milling, drill, cutting tools

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Dwa semestry
276 godzin zajęć dydaktycznych
8000zł (4000 zł za semestr)
 • Cel studiów

Studia trwają dwa semestry, prowadzone są w systemie niestacjonarnym (sobota-niedziela, 7 zjazdów w semestrze, łącznie realizowanych jest w roku ok. 276 godz. zajęć wykładowych, projektowych i laboratoryjnych). Warunkiem ich ukończenia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

 • Adresaci studiów

Dwusemestralne zaoczne studia podyplomowe na specjalności „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie”, które adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej, w szczególności wyższej technicznej oraz pragną uzupełnić swoją wiedzę i kwalifikacje z zakresu:

– obsługi i programowania centrów obróbczych ze sterowaniem HEIDENHAIN, FANUC, SIMUMERIK,
– korzystanie z sond pomiarowych RENISHAW,
– projektowania procesów technologicznych dla obrabiarek CNC,
– komputerowego wspomagania wytwarzania CAD/ CAM/ CAE,
– zasad organizacji produkcji i eksploatacji wyrobów

 • Uprawnienia absolwentów

Jako oficjalny Autoryzowany Partner Szkoleniowy Firm Siemens i HEIDENHAIN wydajemy na oryginalnych drukach Certyfikaty potwierdzające umiejętności praktycznego programowania obrabiarek CNC z tymi sterowaniami, zarówno z wykorzystaniem pulpitu operatora, jak i systemów CAD/CAM/CAE.

 • Kierownik studiów

dr inż. Zbigniew Siemiątkowski, prof. UTH Rad adres e-mail: z.siemiatkowski@uthrad.pl

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 12 kandydatów

windmills, wind turbines, wind power

Odnawialne Źródła Energii (wspólnie z Wydziałem Transportu, Elektorotechniki i Informatyki)

Dwa semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
3200 zł (1600 zł za semestr)
 • Cel studiów

Celem kształcenia na studiach podyplomowych „Odnawialne Źródła Energii” jest zdobycie wiedzy obejmującej zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu współczesnych kierunków rozwoju odnawialnych zasobów i źródeł energii. Poruszana jest tematyka pozyskiwania energii z geotermii, biomasy, wody, wiatru, pomp ciepła oraz zagadnienia dodatkowe związane z aspektami prawnymi OŹE, energii ze słońca, tj. systemów fotowoltaicznych. W toku studiów przewidziany jest wyjazd terenowy ukazujący możliwości zastosowań OŹE

 • Adresaci studiów

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni technicznych, pragnących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

 • Uprawnienia absolwentów

Absolwent nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu oceny zasobów OŹE, a także projektowania systemów wykorzystujących OŹE. Będzie mieć także świadomość ważności zastosowania i wdrożenia systemów OŹE w aspekcie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym.

 • Kierownik studiów

dr inż. Przemysław Motyl (Wydział Mechaniczny) adres e-mail: p.motyl@uthrad.pl
dr hab. inż. Jerzy Wojciechowski (Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki) adres e-mail: j.wojciechowski@uthrad.pl

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów