Studia podyplomowe

Wydział Mechaniczny

printer, 3d, print

Drukowanie 3D

Dwa semestry
256 godzin zajęć dydaktycznych
6000 zł (3000 zł za semestr)
 • Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie przez uczestnika podstawowej wiedzy i umiejętności koniecznych do zrozumienia zagadnień z zakresu konstrukcji i wytwarzania części z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przyrostowych jakimi są technologie drukowania 3D.

 • Adresaci studiów

Uczestnikami mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów.

 • Uprawnienia absolwentów

Uczestnik studiów zdobędzie wiedzę pozwalającą na prowadzenia prac wspomagających konstruowanie części maszyn, dobór materiałów w zależności od przeznaczenia części, realizację procesów wytwarzania z wykorzystaniem druku 3D, a także do pomiarów geometrii oraz badań właściwości mechanicznych wytworzonych części maszyn.
W Radomskim Centrum Innowacji i Technologii uczestnik będzie poznawał zasady nadzoru nad eksploatacją urządzeń do druku 3D, zarządzania produkcją, pracy w zespole, koordynacji prowadzenia i oceny wyników prac oraz zasady sprawnego posługiwania się oprogramowaniem do komputerowego wspomagania projektowania.

 • Kierownik studiów

dr inż. Jarosław Kotliński adres e-mail: jaroslaw.kotlinski@uthrad.pl

 • Obsługa administracyjna

mgr inż. Anna Banasiewicz-Kukuryka a.banasiewicz@uthrad.pl
tel. 48 48 361 71 29; 48 361 76 42

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów

milling, drill, cutting tools

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Dwa semestry
276 godzin zajęć dydaktycznych
8000zł (4000 zł za semestr)
 • Cel studiów

Studia trwają dwa semestry, prowadzone są w systemie niestacjonarnym (sobota-niedziela, 7 zjazdów w semestrze, łącznie realizowanych jest w roku ok. 276 godz. zajęć wykładowych, projektowych i laboratoryjnych). Warunkiem ich ukończenia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego.

 • Adresaci studiów

Dwusemestralne zaoczne studia podyplomowe na specjalności „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie”, które adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej, w szczególności wyższej technicznej oraz pragną uzupełnić swoją wiedzę i kwalifikacje z zakresu:

– obsługi i programowania centrów obróbczych ze sterowaniem HEIDENHAIN, FANUC, SIMUMERIK,
– korzystanie z sond pomiarowych RENISHAW,
– projektowania procesów technologicznych dla obrabiarek CNC,
– komputerowego wspomagania wytwarzania CAD/ CAM/ CAE,
– zasad organizacji produkcji i eksploatacji wyrobów

 • Uprawnienia absolwentów

Jako oficjalny Autoryzowany Partner Szkoleniowy Firm Siemens i HEIDENHAIN wydajemy na oryginalnych drukach Certyfikaty potwierdzające umiejętności praktycznego programowania obrabiarek CNC z tymi sterowaniami, zarówno z wykorzystaniem pulpitu operatora, jak i systemów CAD/CAM/CAE.

 • Kierownik studiów

dr inż. Zbigniew Siemiątkowski, prof. UTH Rad adres e-mail: z.siemiatkowski@uthrad.pl

 • Obsługa administracyjna

mgr Dorota Koptas dorota.koptas@uthrad.pl
tel. 48 361 76 00

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 12 kandydatów