Studia podyplomowe

Wydział Ekonomii i Finansów

writing-1149962_640

Innowacyjne zarządzanie biznesem

Dwa semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
3300 zł (1650 zł za semestr)
 • Cel studiów

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Innowacyjne zarządzanie biznesem jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości, technologii informatycznych i prawa, które stanowią fundament prowadzenia innowacyjnej działalności biznesowej.

 • Adresaci studiów

Potencjalnymi odbiorcami są osoby, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w obszarze funkcjonowania innowacyjnego przedsiębiorstwa. Studia podyplomowe są w szczególności skierowane do menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz osób, które zamierzają kierować własnym biznesem.

 • Uprawnienia absolwentów

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: Innowacyjne zarządzanie biznesem gwarantuje zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania biznesem oraz umiejętności miękkich niezbędnych w procesie wdrażania innowacji.

 • Kierownik studiów

dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, prof. UTH Rad.,
adres e-mail: awt@uthrad.pl

 • Obsługa administracyjna

mgr Karolina Mąkosa  sekretariat.weif@uthrad.pl 
tel. 48 361 74 00

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów.

student, typing, keyboard

Psychologia biznesu

Dwa semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
3300 zł (1650 zł za semestr)
 • Cel studiów

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Psychologia biznesu jest zdobycie wiedzy z zakresu zastosowania psychologii w sferze zarządzania, marketingu i szeroko pojętego biznesu oraz poznanie mechanizmów funkcjonowania jednostki i zespołu, a także rozwój kompetencji i umiejętności menedżerskich.

 • Adresaci studiów

Potencjalnymi odbiorcami są osoby, którym zależy na rozwinięciu praktycznych umiejętności zastosowania osiągnięć psychologii społecznej w biznesie. Studia podyplomowe są w szczególności skierowane do menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz osób, które zamierzają kierować własnym biznesem.

 • Uprawnienia absolwentów

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: Psychologia biznesu gwarantuje zdobycie wiedzy oraz umiejętności i kompetencji psychologicznych przydatnych w szeroko rozumianym obszarze funkcjonowania biznesu.

 • Kierownik studiów

dr hab. Anna Wolak-Tuzimek, prof. UTH Rad.,
adres e-mail: awt@uthrad.pl

 • Obsługa administracyjna

mgr Karolina Mąkosa  sekretariat.weif@uthrad.pl 
tel. 48 361 74 00

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów.

calculator, numbers, accounting

Rachunkowość i podatki

Dwa semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
3600 ZŁ (1800 za semestr)
 • Cel studiów

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Rachunkowość i podatki jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z  zakresu organizacji ksiąg rachunkowych oraz polityki podatkowej w przedsiębiorstwie, pozwalających być aktywnym uczestnikiem rynku pracy w stale zmieniającym się otoczeniu

 • Adresaci studiów

Zainteresowani studiami podyplomowymi mogą być pracownicy działów księgowości, pracownicy pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji, finansowych, pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, pracownicy urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej, osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w formie biur rachunkowych i biur doradztwa podatkowego, osoby chcące zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków.

 • Uprawnienia absolwentów

Ukończenie studiów podyplomowych: Rachunkowość i podatki, zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy, gwarantuje zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu organizacji ksiąg rachunkowych oraz polityki podatkowej w przedsiębiorstwie.

 • Kierownik studiów

dr Zbigniew Śleszyński
adres e-mail: z.sleszynski@uthrad.pl

 • Obsługa administracyjna

mgr Karolina Mąkosa  sekretariat.weif@uthrad.pl 
tel. 48 361 74 00

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów.


doctors, hospital, people

Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Dwa semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
3400 zł (1700 zł za semestr)
 • Cel studiów

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie podmiotami leczniczymi jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu skutecznego i efektywnego pełnienia funkcji kierowniczych różnych szczebli w podmiotach leczniczych,  a także zrozumienie i zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, systemów, metod i technik zarządzania w obszarze służby zdrowia.

 • Adresaci studiów

Potencjalnymi odbiorcami są osoby, którym zależy na zdobyciu wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zastosowania metod i technik zarządzania w podmiotach leczniczych. W szczególności są to  pracownicy podmiotów leczniczych, firm farmaceutycznych. zakładów ubezpieczeń, a także  jednostek samorządu terytorialnego.

 • Uprawnienia absolwentów

Ukończenie studiów podyplomowych: Zarządzanie podmiotami leczniczymi, zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte przez słuchaczy mają im ułatwić: sprawowanie funkcji kierowniczych i zarządczych w podmiotach leczniczych, a także prowadzenie własnej, nowocześnie zarządzanej jednostki (gabinetu) opieki zdrowotnej.

 • Kierownik studiów

dr Grażyna A. Olszewska adres e-mail: g.olszewska@uthrad.pl

 • Obsługa administracyjna

mgr Grażyna Żuchowska studiapodyplomowe@uthrad.pl
tel. 48 361 70 30

 • Minimalna liczba kandydatów

Aby studia zostały uruchomione musi być przynajmniej 15 kandydatów